Error: Contact form not found.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Göz Norolojisi

Nöro-Oftalmoloji Teşhis Yöntemleri ve Nörooftalmoloji Testleri

 

Genel Fizik Muayene

 • Bilinç açık mı?
 • Travmaya ait diğer organ sitemlerinde hasar var mı?
 • Tam kan parametreleri ile iç kanama durumunun tespiti
 • Beyin cerrahi, göğüs cerrahisi, ortopedi ve genel cerrahi uzmanları ile konsültasyon

Oftalmik Muayene

 • Görme keskinliği ile iki göz arasındaki farkın ortaya konulması
 • Relatif Afferent pupilla defekt (RAPD) muayenesi
 • Renk Hissi muayenesi (Ishihara)
 • Kırmızı hassasiyet testi
 • Biyomikroskopi ile travmaya ait muhtemel ön segment patolojilerinin değerlendirilmesi (iris sfinkter rüptürü, hifema, iridodiyaliz, siklodiyaliz, lens hasarı vb.)
 • Göz dibi muayenesi ve Fundoskopi ile retina, koroid ve optik disk hasarlarının tespiti (commotio retina, retinal yırtık, intravitreal kanama, optik disk ayrılmaları, koroid rüptürü vs. var mı?)

Görüntüleme Yöntemleri

 • Bilgisayarlı tomografi (CT): Posttravma durumlarında ilk seçenektir.
 • Optik kanalın durumu ne
 • Optik sinir lezyonları
 • Orbitada yabancı cisim
 • Orbital amfizem
 • Optik sinir kılıf hematomu (kanama)
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR),
 • Orbita damar yapılarını içeren kanamanın boyutlarını ortaya koyma
 • Optik nöropati inflamatuvar ve infiltratif nedenler var mı?
 • Görme alanı
 • Görsel uyarılmış potansiyeller (VEP)